Campus: Single Site
Location: Campus
Nearest Airport: Victoria International Airport
Nearest Station: E & N Langford station platform

Times Ranking:
Guardian Ranking:

Average PGT fee: $0
Annual living costs: $0
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: -
Private Universities: -
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: -
PGR: -
PGT: -
International: -
Students from Nigeria: -

Social media

About Royal Roads University

Royal Roads University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Với hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-UKEAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý