Back to list

 

 

ISC-UKEAS - King of Scholarships - Vua học bổng Anh Quốc

 

Hiện tại ISC-UKEAS đã có danh sách học bổng tất cả các trường Anh Quốc năm 2018. Các bạn học sinh muốn được ISC-UKEAS hỗ trợ xin học bổng cần đăng kí tại đây:

http://www.isc-ukeas.com/form.php?id=2000e0599f40c72e

 

Full name

Name of University

Scholarship

BUI Lan Anh

Huddersfield, Uni of

2000

BUI Thi Thuy Duong

Kings Education - Bournemouth

7099.2

CHU Trong Thanh

Bournemouth Uni

3000

CUNG Thai Anh

Aston Uni

2000

DANG Duy Anh

Queen's Uni Belfast

2000

DANG Linh Dan

Portsmouth, Uni of

1440

DANG Thi Ngan

Huddersfield, Uni of

4000

DANG Thi Thuy Trang

Southampton, Uni of

4000

DANG Van Huyen

Dundee, Uni of

2000

DINH Thi Phuong Anh

Nottingham Trent Uni

2000

DOAN Le Mai

Nottingham Trent Uni

6700

DUONG Thi Bao Khanh

Nottingham Trent Uni

6700

HOANG Thi Yen Khanh

BPP Uni

4065

KHUAT Viet Chinh

Huddersfield, Uni of

6500

LE Hoang Le

Loughborough, Uni of

5125

LE Hong Nhung

Huddersfield, Uni of

4000

LE Huy Tung

Sunderland, Uni of

2500

NGO Thi Hong Nhung

Bournemouth Uni

3500

NGUYEN Duy Binh

Surrey, Uni of

4000

NGUYEN Huong Thao

Huddersfield, Uni of

4500

NGUYEN Ngoc Mai

Newcastle Uni

3000

NGUYEN Thanh Hien

Nottingham Trent Uni

4000

NGUYEN Thanh Trung

Nottingham Trent Uni

6700

NGUYEN Thi Ha Trang

Greenwich, Uni of

1000

NGUYEN Thi Minh Phuong

Bedfordshire, Uni of

1500

NGUYEN Thi Phuong Anh

Nottingham, Uni of

16098

NGUYEN Thi Thach Thao

Westminster, Uni of

2000

NGUYEN Thi Thu Hang

Essex, Uni of

4000

NGUYEN Thu Thao

Nottingham, Uni of

16098

NGUYEN Thu Thao

Kaplan - Nottingham Trent International College

2500

NGUYEN Van Hieu

Huddersfield, Uni of

2000

PHAM Anh Tu

Nottingham Trent Uni

4000

PHAM Minh Hai

Coventry Uni

2000

QUACH Thi Thu Trang

Nottingham Trent Uni

6700

THAI Ha Lam Thuy

Huddersfield, Uni of

Full scholarship-VIED

TRAN Thi Minh

Aston Uni

3000

TRINH Thanh Nam

Essex, Uni of

4000

TRINH Thuy Linh

East Anglia, Uni of

3000

VU Ngoc Quynh Trang

Huddersfield, Uni of

4500

VU Quynh Lien

East Anglia, Uni of

3000

VU Son Anh

Portsmouth, Uni of

1330

VU Thuy Phuong

Huddersfield, Uni of

4000

LE Minh Hang

Bellerby's College - Brighton

23648

NGUYEN Hung Viet Tung

Kings Colleges

11424

CHU Thuy Tien

Greenwich, Uni of

1000

DO Thi Thuy Linh

East Anglia, Uni of

4000

DUONG Nam Phong

Study Group - Lancaster Uni

3000

HA Nguyen Anh Tuan

Nottingham Trent Uni

6750

Hoang Bach Lien

INTO - Exeter, Uni of

4000

LAI My Linh

Sheffield, Uni of

8000

LE Ha Linh

Bangor Uni

5000

LE Nhat Ha

Southampton, Uni of

5000

MAI Tien Dat

Greenwich, Uni of

1000

NGO Thu Ngan

Manchester Metropolitan Uni

5000

NGUYEN Dieu Linh

Southampton, Uni of

5000

NGUYEN Le Thuy Duong

East Anglia, Uni of

4000

NGUYEN Phan Anh

Study Group - Lancaster Uni

3000

Nguyen Phuong Anh

Brunel Uni

10000

NGUYEN Tra My

Greenwich, Uni of

1000

NGUYEN Tuan Anh

Kings Education- Oxford

5538

NGUYEN Van Minh Nhat

INTO - City Uni

3000

PHUNG Quoc Hai

Bournemouth Uni

3500

TRAN Dieu Anh

East Anglia, Uni of

4550

TRAN Thi Sao Mai

Surrey, Uni of

4000

TRAN Thuy Tien

Northampton, Uni of

3570

TRAN Viet An

Queen Mary Uni of Lndn

5000

TRUONG Thi Hang Nga

Salford, Uni of

4000

Do Duc Manh

Bellerbys College

10824

AN Minh Khoi

Brighton, Uni of

5000

Anh The HA

Bournemouth Uni

2000

CAO Thi Ha Ly

Huddersfield, Uni of

4000

DANG Quynh Nhu

Sunderland, Uni of

1000

DAO Thanh Mai

Surrey, Uni of

4000

DUONG Thu Hoai

Westminster, Uni of

4000

LE Thi Ngoc Anh

Salford, Uni of

4000

LE Yen Chi

Reading, Uni of

6000

NGUYEN Dien Hai

East Anglia, Uni of

1471.5

NGUYEN Hoang Long

INTO - Newcastle, Uni of

3000

NGUYEN Minh Nhat Anh

Nottingham Trent Uni

2000

NGUYEN Phuong Thao

Nottingham Trent Uni

6700

NGUYEN Quang Huy

Salford, Uni of

4000

NGUYEN Quynh Anh

Coventry Uni

2000

NGUYEN Thanh Trang

Bournemouth Uni

3500

NGUYEN Thi Mai Phuong

INTO - Newcastle, Uni of

2000

NGUYEN Thi Tra Vinh

B'ham City Uni

1500

Nguyen Thuy Chi

Surrey, Uni of

2000

NGUYEN Tuan Hung

Study Group - Coventry Uni

2000

PHAM Thao Phuong

Bournemouth Uni

3500

PHAM Thu Trang

B'ham City Uni

2000

TA Thuy Linh

Loughborough Uni

5125

TO Trung Anh

Northumbria Uni

2000

Tran Nhat Minh

Portsmouth, Uni of

2660

TRAN Phuong Anh

Salford, Uni of

3197,5

TRAN Thi Huyen

Brunel Uni

3000

TRAN Thu Trang

Sheffield Hallam Uni

3000

VU Quynh Trang

Aston Uni

2000

DANG Minh Quan

INTO - Manchester

4000

DAO Minh Phuong

Study Group - Liverpool Jonh More

5000

LE Phuong Hoa

National College of Ireland

3000

MAI Phuong Linh

BPP Uni

3750

NGUYEN Duc Thinh

Bournemouth Uni

3500

NGUYEN Thi Anh

Nottingham, Uni of

21465

NGUYEN Van Nam

Nottingham, Uni of

16098

PHAM Kieu Linh

Huddersfield, Uni of

4000

PHAM Tan Phat

Southampton, Uni of

3000

THAI Ngoc Diep

INTO - City Uni

3500

TO Ha Linh

Study Group - Uni of Huddersfield

4000

TRAN Le Kieu Ly

Nottingham Trent Uni

4000

TRINH Nam Phuong

Coventry Uni, Lndn Campus

2000

Nguyen Trung Kien

University of Aberdeen

5000

Vu Minh Ha

Bellerbys College

21875

Tran Ai Thu

Bellerbys College

10824

Trinh Quang Nguyen

Kings Education

11424

Ha Thi Thuy Linh

Kings Education

9139.2

Nguyen Thi Van Anh

Salford, Uni of

4000

Nguyen Thi Thanh Huyen

Huddersfield, Uni of

4000

Nguyen Bich Diep

Greenwich, Uni of

1000

Nguyen Tue An

Birmingham City University

2000

Ngo Tung Anh

University of Lincoln

5000

Pham Hoang Anh

University of Portsmouth

1260

Le Duc Anh

Into UEA

2000

Tran Minh Duc

Study Group - University of Surrey

4000

Vu Minh Hung

Loughborough Uni

3700

Do Thi Phuong Anh

Cardiff Met University

1200

Cao Minh Quang

University of Lincoln

5000

Le Thao Quynh

University of Lincoln

5000

Nguyen Thu Suong

University of Hertfordshire

1000

Dao Thi Khac Tiep

University of Lincoln

2000

Le Huyen Trang

University of Lincoln

5000

Nguyen Danh Trung

CATS Cambridge

29760

Bui Thi Thuy Anh

Essex, Uni of

20,000

Dang Minh Ngoc

Nottingham, Uni of

75%

Do Thanh Chung

Lincoln, Uni of

5,000

Do Thi Minh Nguyet

Lincoln, Uni of

5,000

Doan Khanh Linh

CEG - Coventry Foundation Campus

30%

Hoang Bich Phuong

Greenwich, Uni of

1,000

Nguyen Duy Vuong Hung

Bournemouth Uni

7,000

Nguyen Hoang Nhung

East Anglia, Uni of

5,000

Nguyen Thuy Linh

Edinburgh, Uni of

5,000

Tran Doan Nhat Minh

Sheffield, Uni of

2,000

Tran Le Nguyen Vu

Greenwich, Uni of

1,000

Tran Thi Kim Chi

Manchester, Uni of

7,500

Tran Thuy Linh

Huddersfield, Uni of

5,000

Vuong Duc Kien

Southampton, Uni of

5,000

Nguyen Kieu Phuong Nhi

Rossall School

35%

Nguyen Binh Vinh Duc

The university of Sheffield

2000

Dao Thi Ngoc Diep

ARU

500

Tran Ngoc Thien Thy

Aston University

13600

Dang Thi Dai Trang

Keele Uni

3000

Pham Nguyen Ngoc Tu

Kent Uni

2500

To Le Anh Nguyet

University of Southampton

Chevening scholarship

Pham Bao Ngoc

Bellerbys College

 

Vo Hoang Khanh Linh

 

 

Dong Thi Thu Hoai

UEA

3000

HUYNH Giap Yen Nhi

UEA

8000

TRAN Gia Hoa

University of Lincoln

5000

NGUYEN Ngoc My Thanh

University of Lincoln

5000

VU Tran Nhat Minh

Bangor University

3000

Pham Hoang Ngoc Anh

Bath University

11000

Nguyen Le Quang

Aston University

2000

Le Thanh Thao

Huddersfield Uni

2000

Tran Khanh Nhi

Nottingham Uni

3946

Mai Tuan Kiet

MPW

11394

Pham Ho Ha Tram

UEA

5000

Doan Vien Kieu My

Sheffield hallam

3000

Nguyen Thi Thu Huong

Westminster

2500

Do Duy Quang

Bournemouth

2500

Ton Nu Tuong Vy

UCL

Chevening scholarship

Do Thi Hien

Birmingham Uni

Chevening scholarship

Thai Thanh Thuy

Nottingham Trent Uni

3000

Nguyen Hoang Tan

Durham Uni

23000

Ly Truong Thanh Que

Essex Uni

20000

Trinh Thao Nguyen

Northumbria Uni

2500

Pham Thanh My

Newcastle Uni, London campus

3000

Nguyen Hoang Lien Huong

Greenwich Uni

1000

Tran Quang Vinh

Central Lancanshire

2500

Nguyen Trong Huu

Phd Management

2000

Cao Pham Binh Minh

Foundation in Science

3000

Quach Thi Thuy Linh

MSc Marketing

10000

Ho Minh Thang

Lancaster

28483

Le Thuy Dung

Human Resources Management (Top up)

6500

Pham Thi Ngoc Nhi

University of Huddersfield

6500

Le Hong Yen Nhi

Sheffield hallam

6625

Nguyen Cong Dinh

UEA

3000

Do Manh Thang

Essex Uni

4000

Do Nguyen Thanh Truc

Essex Uni

20000

Nguyen Vu Thuc Nhi

Kings Education

13846

Nguyen Huynh Luan

Swansea

6000

Dau Thi Huyen Trang

Essex Uni

5263

Vo Dieu Thuy

Lincoln

5000

Nguyen hong Ngoc

Newcastle Uni,

5000

 

        \\\\


Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-UKEAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý