Back to list

Chúc mừng các bạn học sinh tham dự kỳ Triển lãm Du học eduFairUK tháng 3/2015 đã đạt các suất học bổng mong ước. ISC-UKEAS hi vọng đã tạo được một đà tốt để các bạn bật hết sức mình tại đất nước sương mù xa xôi và từ đó đi khắp thế giới làm việc, tự hào về tấm bằng giáo dục UK trong tay và tự hào vì là du học sinh Việt Nam.

45 trường tham gia kỳ triển lãm eduFairUK Mùa Thu đợt này cũng sẽ mang đến hàng ngàn suất học bổng cho các bạn lựa chọn và nộp hồ sơ. ISC-UKEAS luôn hỗ trợ các bạn!

STT Tên Học Sinh Tên Trường Học Bổng Đạt Được Notes
 
1 Giang Phuong Hoa Imperial College London £24000 100% Chevening Scholarship
2 Pham Thu Huong Queen Mary, University of London £18000 100% Chevening Scholarship
3 Nguyen Thi Nhu Quynh Warwick, University of  £16660 100% Chevening Scholarship
4 Do Duy Khanh Queen Mary, University of London  £13950 100% Chevening Scholarship
5 Do Thi Hong Thuan York, University of   100% Chevening Scholarship
6 Pham Huynh Van An Leeds, University of  100% 
7 Dang Thi My Linh Central Lancashire, University of  £11850 100% 
8 Nguyen Thi Giang East Anglia, University of £14415 100% 
9 Phan Nhat Tram Birmingham, University of   100% 
10 Ngo Thu Trang Manchester, University of  £15,900 80% Chevening Scholarship
11 Tran Thi Kim Dung Leeds, University of £15,000 100% 
12 Nguyen Thi Hong Nhung Stirling, University of £13,500 100% 
13 Nguyen Tien Chuong Queen Mary, University of London £13500 75% 
14 Nguyen Huy Nam Cambridge Arts & Science (CATS) College £12000  
15 Vo Quang Dung GSM London £10,000 100% 
16 Hoang Van Khoa Kings College London £10,149 50% 
17 Nguyen Tuan Au Birmingham, University of   50% 
18 Ho Minh Thang Lancaster University  50% 
19 Le Van Anh Sheffield, University of  50% 
20 Nguyen Thi Hoang Phat Northampton, University of   50% 
21 Phan Thi Mong Thu Sussex, University of   50% 
22 Nguyen Cong Minh Quang Cambridge Arts & Science (CATS) College  50% 
23 Nguyen Kim Chi Cambridge School of Visual & Performing Arts (CSVPA)  50% 
24 Trinh Thi Thu Huong Bournemouth University  50% 
25 Le Ngoc Ha Sheffield, University of  65% 
26 Nguyen Tuan Au Birmingham, University of   50% 
27 Ho Minh Thang Lancaster University  50% 
28 Phung Thi Quynh Lien Loughborough University  50% 
29 Le Van Anh Sheffield, University of  50% 
30 Nguyen Thi Hoang Phat Northampton, University of   50% 
31 Phan Thi Mong Thu Sussex, University of   50% 
32 Nguyen Phuc Lam Thy Bangor University  40% 
33 Nguyen Thi Minh Tu Bangor University  40% 
34 Nguyen Dang Khoa Central Lancashire, University of   40% 
35 Le Minh Hoang BPP University  40% 
36 NguyenThi Kieu Anh Brunel University London  25% 
37 Than Thi Thu Trang Essex, University of  30% 
38 Nguyen Hoang Nam Phuong Brighton, University of   30% 
39 Duong Tien Ha My Royal Holloway, University of London  30% 
40 Luong Nguyen Phuong Vy Exeter, University of   30% 
41 Cao Nguyen Minh Hien Royal Holloway, University of London  30% 
42 Thai My Phuong Brighton, University of  30% 
43 Nguyen Thi Phuong Dung Southampton, University of   30% 
44 Vu Hoang Thu Coventry University  30% 
45 Nguyen Quang Bao Nottingham, University of   30% 
46 Dang Bao Kim Birkbeck, University of London  30% 
47 Bui Hai Yen Bournemouth University £6,750 50% 
48 Tran Hai Yen Bournemouth University £6,750 50% 
49 Ho Viet Hoang Bellerbys College Brighton £6000 30% 
50 Tran Quan Phong Bellerbys College Brighton £6000 30% 
51 Bui My Anh Loughborough University £6387 35% 
52 Trinh Phuc Nghia Loughborough University £6400 35% 
53 Nguyen Hoai Anh Lancaster University £7000 35% 
54 Do Hong Thuc Middlessex University £800 7% 
55 Nguyen Hoang Lam Giang Kings School Oxford £8119  
56 Dao Thi Lien Southampton, University of  £5,000 28% 
57 Pham Thi Thuy Ngan Southampton, University of  £5,000 28% 
58 Pham Hoang Lan Southampton, University of  £5,000 28% 
59 Pham Vu Nhat My Reading, University of  £5,000 34% 
60 Do Huong Giang Southampton, University of  £5,000 28% 
61 Do Minh Phuong Leeds, University of £5,000 28% 
62 Hoang Long Thinh Southampton, University of  £5,000 28% 
63 Doan Thi Thu Trang Southampton, University of  £5000 28% 
64 Giang Thi Minh Thao Southampton, University of  £5000 28% 
65 Nguyen Nguyet Minh Southampton, University of  £5000 28% 
66 Pham Thi Khanh Linh Southampton, University of  £5000 28% 
67 Tran Quynh Anh Southampton, University of  £5000 28% 
68 Truong Thuy Hoa Southampton, University of  £5000 28% 
69 Vu Trong Hieu Kent, University of £5000  
70 Vuong Viet Ha Bangor University £5000  
71 Bui Hong Linh Winchester, University of  £5000  
72 Nguyen Anh Thu Nottingham, University of  £4500 25% 
73 Phan Bich Van Huddersfield, University of  £4500 36% 
74 Le Thu Trang Brighton, University of £4000 28% 
75 Nguyen Quynh Mai Salford, University of  £4000 33% 
76 Nguyen Thanh Thu Huddersfield, University of  £4000 32% 
77 NguyenThu Huong Lancaster University £4000 24% 
78 Phan Minh Hai Salford, University of  £4000 33% 
79 Pham Tuan Anh Lancaster University £4000  
80 Tran Thi Hong Van Lancaster University £4000  
81 Le Hong Nhung Essex, University of £4000 27% 
82 Le Thi Thu Huong Essex, University of £4000 27% 
83 Pham Hong Nhung Huddersfield, University of  £4500 36% 
84 Pham Phuong Anh Essex, University of £4000 27% 
85 Phan Hai Ha Nottingham Trent University £4000 31% 
86 Tran Thi Hoa Nottingham Trent University £4000 31% 
87 Tran Thi Quynh Anh Huddersfield, University of  £4000 32% 
88 Vo Ha Linh Essex, University of £4000 27% 
89 Vuong Thi Minh Hue Essex, University of £4000 27% 
90 Trần Phương Anh Salford, University of  £4000 33% 
91 Hoang Thu Huyen Huddersfield, University of  £4000 32% 
92 Ngo Dang Mai Khanh East Anglia, University of £4000  
93 Nguyen Huu Thanh Essex, University of £4000 27% 
94 Nguyen Thai Hoang Essex, University of £4000 27% 
95 Nguyen Thu Thuy Essex, University of £4000 27% 
96 Nguyen Anh Huy East Anglia, University of £4000  
97 Vo Thi Thuy Linh Stirling, University of  £4,000 26% 
98 Mai Thi Van Dung Nottingham Trent University £4,000 31% 
99 Trinh Ngoc Khanh East Anglia, University of £4,000 26% 
100 Pham Thanh Nhan East Anglia, University of £4,000 26% 
101 Dinh Van Thang Brighton, University of £4,000 34% 
102 Nguyen Bao Ngoc Salford, University of  £4,000 33% 
103 Nguyen Huong Thao East Anglia, University of £4,000 26% 
104 Kim Thuy Tien Huddersfield, University of  £4,000 32% 
105 Nguyen Hoang Giang Huddersfield, University of  £4,000 32% 
106 Nguyen Thi Bao Ngan Southampton, University of  £3000  
107 Huynh Bao Chi Queen Mary, University of London £3000  
108 Nguyen Thanh Tung Bath, University of  £3000  
109 Do Hoang Phuong East Anglia, University of £4000 26% 
110 Le Dieu Anh Surrey, University of  £3000 21% 
111 Le Dinh Ngoc Queen Mary, University of London £3000 16% 
112 Nguyen My Linh Queen Mary, University of London £3000 16% 
113 Nguyen Tra Mi Bournemouth University £3000 23% 
114 Tran Minh Anh Aston University £3000 18% 
115 Tran Phuong Thao Huddersfield, University of  £3000 29% 
116 Truong Thi Diem Quynh Keele, University of  £3000 24% 
117 Vu Ha Anh Huddersfield, University of  £3000 29% 
118 Vu Vu Anh Huddersfield, University of  £3000 28% 
119 Quan Le Duy Salford, University of  £3000 27% 
120 Mai Ngoc Quynh Queen Mary, University of London £3000  
121 Nguyen Thi Nguyet Anh Bournemouth University £3.000  
122 Tran Thai Hong Duong Bournemouth University £3,000 22% 
123 Nguyen Trinh Lan Bournemouth University £3,000  
124 Vo Thi Khanh Linh Surrey, University of  £3,000 21% 
125 Duong Ngoc Tuan East Anglia, University of £3,000 20% 
126 Nguyen Ngoc Thuy East Anglia, University of £3,000 21% 
127 Nguyen Ngoc Anh Queen's University Belfast  £2853  
128 Phan Lam Dieu Hien Bangor University £2500  
129 Bui Tien Trung Huddersfield, University of  £2500 20% 
130 Dao Thi Hao Huddersfield, University of  £2500 20% 
131 Ngo Viet Tung Huddersfield, University of  £2500 20% 
132 Nguyen Lam Linh Huddersfield, University of  £2500 20% 
133 Nguyen Thuy Duong Bangor University £2500  
134 Ta Thi Huong Giang Huddersfield, University of  £2500 20% 
135 Vu Thi Thuy Trang BPP University £2500  
136 Dinh Thi Thu Ha Huddersfield, University of  £2000 16% 
137 Tran Hoa Binh Bangor University £2000  
138 Van Thi Thuy Duong Chester, University of £2000  
139 Nguyen Duy Kien Sussex, University of  £2000  
140  Nguyen Hoang Anh Strathclyde, University of  £2000  
141 Ho Tri Khoi Huddersfield, University of  £2000 16% 
142 Bui Thi Quynh Trang Huddersfield, University of  £2000 16% 
143 Nguyen Hoang Thu Huddersfield, University of  £2000 16% 
144 Vu Thu Trang Huddersfield, University of  £2000 16% 
145 Le Anh Duc Huddersfield, University of  £2000 16% 
146 Nguyen Manh Dung Huddersfield, University of  £2000 16% 
147 Nguyen Phuong Thao Huddersfield, University of  £2.000  
148 Nguyen Phuong Thuy Istitute Marangoni £2.000  
149 Le Tam Huy Huddersfield, University of  £2,000 16% 
150 Khuat Duy Long Hertfordshire, University of  £2,000 16% 
151 Nguyen Hien Anh Thu Northampton, University of  £2,000 17% 
152 Ha Thi Thuy Nottingham Trent University £1500  
153 Nguyen Ngoc Thanh Truc Gloucestershire, University of  £1500  
154 Nguyen Manh Nam Stirling, University of £1500 10% 
155 Ngo Ha Anh Brighton, University of  £1500  
156 Cao Thi Hong Hanh Coventry University  £1500  
157 Nguyen Hoang Anh Portsmouth, University of  £1210 10% 
158 Vo Thuan Minh Huy Aston University £1000  
159 Han Phuong Tu Greenwich, University of   £1000 8% 
160 Hoang Minh Huong Greenwich, University of £1000 8% 
161 Nguyen Duong Tung Surrey, University of  £1000  
162 Huynh Huy Giang Sheffield Hallam University £1000  
163 Vu Dieu Linh Exeter, University of  £1000  
164 Le Hong Ha Northampton, University of  £1000  
165 Pham Thi Hoan Hao Exeter, University of  £1000  
166 Bien Trang Thao Vy Liverpool, University of  £1000  
167 Nguyen Thanh Cong Greenwich, University of £1000 8% 
168 HUYNH Ngoc Khanh Linh Northumbria University £1000  
169 Nguyen Thi Diep Anh Northumbria University £1000  
170 Dang Huynh Phuong Greenwich, University of £1000 8% 
171 Mai Nam Greenwich, University of £1000 8% 
172 Nguyen Nhat Quang Coventry University £1000 10% 
173 Trinh Ngoc Son City University London £1000 8% 
174 Tran Thi Hai Van Greenwich, University of £1000 8% 
175 Duong Thanh Phong Greenwich, University of £1000 8% 
176 Nguyen Dieu Hoa Coventry University £1500 13% 
177 Vo Thi Quynh Trang Coventry University £1500 13% 
178 Hoang Trung Duc Kent, University of £1000  
179 Pham Minh Quang Portsmouth, University of  £1000  
180 Vu Duy Phan Anh Greenwich, University of £1000 8% 
181 Nguyen Dieu Anh Huddersfield, University of  £1000 10% 
182 Nguyen Thi Thanh Thanh Huyen Portsmouth, University of  £1000 10% 
183 Pham Thi Cam Ngoc Huddersfield, University of  £2000 16% 
184 Nguyen Thien Nghiep London South Bank University   20% 

 


Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-UKEAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý