Hanoi

10/10

HCM

10/11

This January, in partnership with the British Embassy, Study World is back and revamped to provide you with the best experience and avenue in choosing education abroad, paving the way for your personal growth. Aside from getting the chance to interact with university representatives from the United Kingdom, the exhibition now provides educational workshops, scholarship opportunities, and other exciting freebies that assist our potential students in making the right decision for their international study.

UKEAS brings you a Study World like no other. Register now and learn how you can explore your opportunities, discover your potential, and grow the best version of yourself!

Đăng ký trưc tuyến

Vui lòng kiểm tra thông tin của bạn phía dưới

+84 (0)
Tiếp tục   

Trợ giúp?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng kí tham gia triển lãm, hãy liên hệ chúng tôi qua hòm thư (info@isc-ukeas.com) và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn!

 

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies. Bấm vào đây để xem đầy đủ chính sách bảo mật của chúng tôi.
Đồng ý