Chính sách quyền riêng tư trực tuyến UKEAS

Đối với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn là cực kỳ quan trọng. Tại UKEAS, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản sau:
Chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân của bạn trừ khi thực sự cần cho một mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp.
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ đối tượng nào trừ khi tuân thủ đúng luật pháp hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi. Thông tin thu thập sẽ được xử lý một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch (liên quan đến mục đích).
Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ của mình trừ khi bắt buộc cho việc thực hiện liên tục một trong số các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời sẽ không kéo dài hơn mức cần thiết (nhằm mục đích mà dữ liệu được xử lý).
Trong tổ chức của mình, chúng tôi không công khai các thông tin chi tiết về bạn hoặc cho phép bất kỳ công cụ tìm kiếm nào tìm thấy. Chúng tôi cũng đặt ra nhiều hạn chế về những nội dung mà nhân viên của mình có thể xem nhằm đảm bảo thông tin luôn được duy trì một cách riêng tư, chỉ có thể xem bởi những người thực sự cần đến.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc truy cập hay điều chỉnh dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email:

Chúng tôi có chính sách tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào mình thu thập được trong quá trình vận hành website.

Người dùng truy cập website

UKEAS sử dụng Google Analytics để thu thập các thông tin nhận dạng phi cá nhân mà các trình duyệt web và máy chủ thường cho phép khả dụng, chẳng hạn như loại trình duyệt, ngôn ngữ ưu tiên, trang đã xem, và ngày giờ yêu cầu bởi mỗi người dùng truy cập. Mục đích của UKEAS khi thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là nhằm hiểu rõ hơn về cách người dùng truy cập UKEAS sử dụng website của mình.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số người dùng truy cập website sẽ chọn cách tương tác với chúng tôi bằng những phương thức đòi hỏi phải thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và chủng loại thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu người dùng truy cập đăng ký tham dự hội chợ và buổi triển lãm phải cung cấp tên tài khoản, và trong một số trường hợp, gồm cả địa chỉ email. Khi điền vào phiếu thông tin liên hệ, người dùng được yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ văn phòng gần nhất. Ở mỗi trường hợp, UKEAS thu thập những thông tin đó vì mục đích tương tác của người dùng truy cập với UKEAS. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Các Trường mà quý vị gặp trong triển lãm có thể liên hệ thêm với quý vị thông qua thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trong triền lãm.
Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL để mã hóa toàn bộ dữ liệu trên website của mình, tức là chỉ có duy nhất UKEAS mới xem được toàn bộ dữ liệu được gửi qua mẫu đơn đệ trình. Điều này giúp bảo vệ người dùng trực tuyến khỏi những kẻ tấn công mạng thường cố gắng đánh cắp thông tin người dùng.

UKEAS hiểu rằng mọi cá nhân đều có quyền tury cập vào các thông tin/dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về họ. Một cá nhân tìm kiếm quyền truy cập, hoặc yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi hay xóa bỏ các thông tin không chính xác cần gửi câu hỏi trực tiếp đến .
Nếu được yêu cầu gỡ bỏ thông tin, chúng tôi sẽ phản hồi lại trong khoảng thời gian hợp lý, không quá một tuần.

Bảo vệ các thông tin nhận dạng cá nhân nhất định

UKEAS chỉ tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân tiềm năng và thông tin nhận dạng cá nhân cho nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (a) cần phải biết thông tin nhằm mục đích xử lý thay mặt cho UKEAS hoặc cung cấp các dịch vụ trên website của UKEAS, và (b) đã thỏa thuận không tiết lộ thông tin cho bất kỳ đối tượng nào khác.

UKEAS sẽ chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân tiềm năng khi có yêu cầu của luật pháp, hoặc khi UKEAS tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hay các quyền của UKEAS, các bên thứ ba hay cộng đồng.

Nếu UKEAS nắm giữ thông tin nhận dạng cá nhân, UKEAS đôi khi có thể gửi email thông báo cho bạn về các dịch vụ mới, yêu cầu phản hồi nhận xét từ bạn, hoặc nhằm cập nhật về hoạt động tại UKEAS. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tối thiểu hóa số lượng của dạng email này.
UKEAS thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý nhằm bảo vệ chống lại tình trạng truy cập, sử dụng, cải đổi hay phá hoại vượt quyền các thông tin nhận dạng cá nhân tiềm năng và thông tin nhận dạng cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của một người theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chính phủ, bao gồm việc nhằm tuân thủ đúng các yêu cầu quốc phòng hoặc thi hành luật pháp.

UKEAS đã và sẽ luôn luôn sao lưu cơ sở dữ liệu phù hợp tại chỗ, sự kiện này sẽ diễn ra khi dữ liệu bị mất hay hư hỏng. Dữ liệu đã sao lưu sẽ được lưu giữ ở nơi an toàn và chỉ có thể truy cập bởi nhân viên IT cấp cao. Dữ liệu sao lưu chỉ duy trì tối đa 5 tuần và được xóa bỏ sau đó, tuân thủ đúng theo Điều 17 của GDPR (quyền được lãng quên).
Chúng tôi luôn quan tâm đến việc định kỳ ủy quyền tổng duyệt và kiểm tra các công nghệ dữ liệu và an ninh của mình dưới hình thức Website Critical Security Analysis (tạm dịch: Phân tích an ninh trọng yếu website) do một chuyên gia bên thứ ba thực hiện. Đối với chúng tôi, việc tất cả các website và hệ thống cơ sở dữ liệu được đảm bảo an toàn nhất có thể và phòng ngừa khỏi các cuộc tấn công DDOS lẫn SQL injection là rất quan trọng.

Các Cookie

Các cookie là các mẩu dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn và cung cấp thông tin cho một website mỗi lần người dùng truy cập lại. UKEAS sử dụng các cookie để hỗ trợ cho việc nhận dạng và theo dấu người dùng truy cập, tình hình sử dụng website cũng như các ưu tiên truy cập website của họ. Người dùng truy cập không muốn cài đặt cookie trên máy tính nên cài đặt trình duyệt cho phép từ chối cookie trước khi sử dụng website của UKEAS, điều này có thể gây nên hạn chế là một số tính năng nhất định của website UKEAS có thể không vận hành phù hợp được khi không có sự hỗ trợ của các cookie.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Mặc dù đa số thay đổi đều là những thay đổi nhỏ, UKEAS có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm và theo toàn quyền quyết định của UKEAS. UKEAS sẽ thông báo cho khách hàng bằng email khi thực hiện những thay đổi đó.


Our Privacy Policy

Your privacy is critically important to us. At UKEAS we have a few basic principles:

We don't ask you for personal information unless we truly need it for specified, explicit and legitimate purpose.

We don't share your personal information with anyone except to comply with the law or protect our rights. The collected data is processed lawfully, fairly and in a transparent manner (in relation with the purpose).

We don't store personal information on our servers unless required for the on-going operation of one of our services, and for no longer than is necessary (for the purposes for which the data are processed).

Within our organisation, we do not share your details to the public or make visible to search engines. We also put restrictions on what can be seen by our staff so that information is kept private and only seen by those that need to see it.

If you have questions about accessing or correcting your personal data, please contact us via our email address:

It is our policy to respect your privacy regarding any information we may collect while operating our website.

Website Visitors

UKEAS uses Google Analytics to collect non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. UKEAS' purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how UKEAS' visitors use its website.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to our websites choose to interact with us in ways that require us to gather personally-identifying information. The amount and type of information that we gather depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up for a fair and exhibitions to provide a username and in some cases, an email address. When filling out the contact us contact form, users are asked to provide their name, email address, telephone number and nearest office location. In each case, UKEAS collects such information for the purpose of the visitor's interaction with UKEAS. We do not disclose personally-identifying information.

We use an SSL certificate to encrypt all data on our website, which means that all data sent via the submitted form is only visible to UKEAS. This helps to protect online users against hackers, who try to steal users' information.

UKEAS acknowledges that all individuals have the right to access the personal information/data that we maintain about them. An individual who seeks access, or who seeks to correct, amend, or delete inaccurate data, should direct their query to

If requested to remove data, we will respond within a reasonable timeframe, not to exceed one week.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

UKEAS discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its employees, contractors and affiliated organisations that (a) need to know that information in order to process it on UKEAS behalf or to provide services available at UKEAS' websites, and (b) that have agreed not to disclose it to others.

UKEAS will only disclose potentially personally-identifying only when required to do so by law, or when UKEAS believes in good faith that disclosure is reasonably necessary to protect the property or rights of UKEAS, third parties or the public at large.

If UKEAS holds personally-identifying information, UKEAS may occasionally send you an email to tell you about new services, get your feedback, or just keep you up to date with what's going on with UKEAS. We expect to keep this type of email to a minimum.

UKEAS takes all measures reasonably necessary to protect against the unauthorized access, use, alteration or destruction of potentially personally-identifying and personally-identifying information.

We also may be required to disclose an individual's personal information in response to a lawful request by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements.

UKEAS have always and will always have adequate database backups in place, should the situation arise where data is lost of corrupt. Multiple backups are kept in a safe and secure location and only accessible by senior IT staff. The backups are only kept for a maximum of 5 weeks and are then deleted, thus adhering to Art. 17 of the GDPR (the right to be forgotten).

It is also in our interest to periodically commission a review and test our data and security technologies in the form of a Website Critical Security Analysis performed by a third-party expert. It is important to us that all websites and database systems are kept as secure as possible and prevented from DDOS attacks and SQL injections.

Cookies

Cookies are bits of data that are stored on your device and provides information to a website each time the visitor returns. UKEAS uses cookies to help us identify and track visitors, their usage of our website, and their website access preferences. Visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using UKEAS' websites, with the drawback that certain features of UKEAS' websites may not function properly without the aid of cookies.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, UKEAS may change its Privacy Policy from time to time, and at UKEAS' sole discretion. UKEAS will notify clients by email when making changes.

Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý