UKEAS Keelung

9F, No.61, Yi 1st Rd. Jhongjheng District, Keelung City 20241 Taiwan
+886 2-2424 1973
Email : Email UKEAS Keelung

UKEAS Taipei Central

3F-19, No.121, Sec. 1, Chung Ching South Road Zhongzheng Dist., Taipei City 10045 Taiwan
+886 2-2370 9780
Email : Email UKEAS Taipei Central

Taipei Chung Hsiao Office

7F-2., No.169, Sec. 4, Chung Hsiao E. Rd. Da-an District, Taipei City 10690 Taiwan
+886 2-2778 2600
Email : Email Taipei Chung Hsiao Office

Taipei OEAS

7F., No.169, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd. Da-an District, Taipei City 10690 Taiwan
+886-2-8771 6697
Email : Email Taipei OEAS

Taipei Banqiao

(All visitors to UKEAS Banqiao office must first register at the front desk. A service person will escort you up to the UKEAS office on the 19th Floor) 19F.-6, Building A, No.360 Block A, Sec. 1, Wenhua Rd. Banqiao Dist., New Taipei City 22050 Taiwan
+886 (0)2 2951 7330
Email : Email Taipei Banqiao

Taoyuan Office

5F-6, No.11, Da Tong Road Taoyuan Dist., Taoyuan City 33065 Taiwan
+886-3-3384716
Email : Email Taoyuan Office

Hsinchu Office

7F-2, No.38, Beida Rd. East Dist., Hsinchu City 30044 Taiwan
+886 3-531 6441
Email : Email Hsinchu Office

Taichung Office

4F-9, No.378, Sec. 1, Wensin Rd. Nantun Dist., Taichung City 40862 Taiwan
+886 4-2328-5946
Email : Email Taichung Office

Tainan Office

5F-1, No.88, Chung Shan Rd. West Central Dist., Tainan City 70043 Taiwan
+886 6-222-4790
Email : Email Tainan Office

Kaohsiung Office

2F-2, No.139, Zhongzheng 2nd Rd. Lingya Dist., Kaohsiung City 80274 Taiwan
+886 7-223-8800
Email : Email Kaohsiung Office
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý