Address: 10690 臺北市大安區忠孝東路四段169號7樓之1
Tel: +886-2-8771 6697
Fax: +886-2-2778 2602
Time: 星期一~五 10:00-20:00;星期六 10:00-15:00

About us

Professional Counselling

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC-UKEAS cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý